Ordkraft tema i 2018

 

Pas på,der kommer ord

Ordkraft 2018 skal få flere til at elske ord lige så lidenskabeligt, som vi gør. Fordi ord binder mennesker sammen. Når vi bruger ord, giver vi noget af os selv. Hvad enten vi excellerer i vandede vittigheder, sniksnak om vejr og vind, slægtsromaner i flere bind eller højstemt poesi om stormfuld kærlighed og buldrende had. Med ord forærer vi noget til hinanden. Hvor vildt er det ikke, at små mærkeligt formede tegn sat sammen i forskellig rækkefølge kan give så store glæder? 

Det vil vi fejre til april.
Vi vil under Ordkrafts tre dage udover vores sikre fokus på aktuelle danske og nordjyske forfattere vise, hvordan bogstaver bygger mennesker op. Som små klodser danner de vores kroppe og tanker, vores identitet, et bygningsværk, andre skal have glæde af.
Ord kan bygge fællesskaber som i Norden, hvor vores næsten ens sprog får os til at læse langt mere nordisk end andet. Men hvorfor taler vi så ikke længere selv de andre nordiske sprog? Er danskerne mentalt vandret sydpå og er vores læsning af broderfolkenes forfattere blot en nostalgisk længsel? Vi indbyder stærke ordformere fra nabolandene og sætter dem til at vikle sig ud og ind af vores fælles kultur. Ordene danner dialekter, mest når de siges. Men også i tavsheden er de en del af det fælles sprog, der former for eksempel nordjyder, der - som alle ved - er taknemmelige for at have fået lov at bo her på egnen. Litteratur fra Nordjylland fylder langt mere end de 10 procent af befolkningen, der bor her. Hvorfor er det nordjyske ord, de vil læse på stenbroerne? Hvad godt gør det for hvem?
Nogle mister deres ord. De tabes under en flugt til et andet land, eller forvitret væk af stress og demens, som flere og flere af os rammes af. Hvordan beskriver man det? Bliver vi selv væk, hvis vores ord bliver væk? Vi hører digterne ad. Og kan man så finde sig selv igen inde i retskrivningsordbogen? Skal man stave korrekt for at andre kan se, hvem man er? Eller kan man finde en oversætter, der kan formidle en til andre. Vi spørger udøverne af det ældgamle hverv. En ud af fem her i Danmark kan ikke læse godt nok til at følge med i tv-teksterne. Kan man så blive vidende nok til at stemme? Kan demokratiet holde til det? Ord kan jo også tvinges væk. De kan være forbudte, men vi finder dem og siger dem højt.
Det kan være, det var bedre, hvis vi gad lege mere med ordene, give dem krop, måske? Det vil Ordkraft Aalborg Bibliotekerne, DGI og University College Nordjylland gøre muligt for børnene i projekt ”Leg en bog”. Voksne kan også være med. Forfattere, illustratorer, lærere, pædagoger, elever og forældre og alle andre på Ordkraft. Gymnasieeleverne får deres eget digitale ordunivers og skriveværksted så de kan standuppe uden små søskende og sure voksne. På Ordkraft kan alle spille med ordene. Også publikum. De kan splitte dem ad. Male dem. Råbe dem. Tatovere dem på kroppen. Vi indbyder ordjonglører af alskens slags og skaber et markedsmylder i den gamle kedelhal med optræden, musik, spørgelyst fra Gajol-gumlende publikummer og kloge ord hentet i fortune cookies, for at det hele ikke skal blive alt for dansk. Hov. Det var vist det rene danglish.
På generatorscenen vil vi, som en konsekvens af temaet, sætte fokus på tabuer, de forbudte ord, de ord som censuren forhindrer i at komme frem, for ikke at tale om de ord som tabuer træder under fode. Ord som, mere eller mindre uskrevne regler, forhindrer i at skabe forklaringer og relationer mellem mennesker. I en række situationer i dagligdagen, når vi aldrig frem til det rette ord på grund af moral, regler, normer. Det vil vi gerne sætte fokus på, for ordet er jo netop det redskab der kan løsne op for dilemmaer af alle slags.

Vi læser og skriver og taler. Også på Ordkraft. Men måske mangler der noget. Måske erstatter ord på skærme og i mikrofoner og alle andre vegne de usagte ord ved en berøring. På plejehjem taler de om, at mange er hudsultne. Ingen rører ved dem. Det ord siger mere end mange andre om, hvad vi i dag synes er vigtigt. Det gør næsten ondt at sige højt. Prøv det. Og mærk ordets kraft.

 

 

 

 

OrdkraftLogo                 Ordkraft 2018
                    5,6, 7 april

Skriveklub

PRESSEMEDDELELSE FRA ORDKRAFT

SKRIVEKLØE I SKRIVEKLUB
FØR ORDKRAFT FESTIVAL

Unge talenter får for andet år i træk støtte i kunsten at skrive god litteratur - resultaterne præsenteres i antologi og på Ordkraft
Går du rundt med en uforløst drøm om at blive forfatter? At fortælle en god historie og få hul igennem til et stort publikum? Så er der hjælp at hente hos Ordkraft Festival, som tilbyder støtte til nordjyske skrivetalenter i Ordkraft skriveklub der kører for andet år i træk
Vi har store ambitioner på vegne af dem, der deltager i skriveklubben. De vil bl.a. få hjælp og vejledning af professionelle forfattere, som i løbet af foråret vil fortælle skriveklubbens deltagere om skrivningens svære, men også fascinerende kunst, og om, hvordan det er at leve som fuldtidsforfatter, fortæller projektets tovholder, forfatter Jørgen D Nørgaard, der også er aktiv i redaktionen bag Ordkraft Festival. Undervisningen vil foregå på Hovedbiblioteket i Aalborg, onsdage mellem 16.30 – 19.00
Det overordnede team for dette års festival er ”Pas på, der kommer ord”, og det er også det tema, som skriveklubbens deltagere skal følge. Klubben mødes hver anden uge, hvor man vil arbejde metodisk med temaet ved læsning af hinandens tekster, detaljeret kritik og videreudvikling af fortællingerne som hjemmearbejde.
- Skriveklubben er et rart og hyggeligt sted med højt til loftet. Så jeg vil opfordre alle unge som ældre talenter derude til at komme frit frem, også dem, der måske er lidt bange for at træde frem. Det er nemlig tit hos dem, man finder det største talent, siger Jørgen D Nørgaard.
For at blive optaget i skriveklubben, skal man sende max. to A4 sider med egne tekster til tovholderen på mailadressen jorgen.dissing@aalborg.dk – og han skal have teksterne senest den 15. november 2017. Der kan indsendes tekster i alle litterære genrer.
Præsentation af det færdige materiale
Skriveklubben vil præsentere sine tekster som work-in-progress på Ordkraft Festival, der afvikles på kulturcenter Nordkraft i Aalborg i dagene 5.– 7. april 2018. Men det er ikke kun Aalborg, der får glæde af initiativet.
Udvalgte tekster vil indgå i en professionelt redigeret antologi, der præsenteres på en afslutningsevent i slutningen af august.
Hvis man kunne tænke sig lidt inspiration fra sidste års elever kan Ordkraft Skriveklub Antologi 2017 nu købes som almindelig bog eller e-bog på saxo.com. Bogen blev præsenteret på det netop afsluttede Kulturmøde på Mors.

 

skriveklub

               Ordkraft 5., 6. og 7. april 2018   

Ordkraft 2018

PRESSEMEDDELELSE:
Ordkraft flytter
- tilbage igen!

Den store ord-, sprog- og litteraturfestival Ordkraft på Nordkraft i Aalborg holder flyttedag igen i forbindelse med festivalen i 2018. Nemlig tilbage til torsdag-lørdag, nærmere bestemt den 5.-7. april. I år blev festivalen afviklet den første fredag-søndag i april, men det ønskede resultat af forsøget udeblev.
- Vi flyttede festivalen i år for at imødekomme de ønsker, vi havde fået fra en del af publikum, som ikke har hele weekenden til fri disposition på grund af deres arbejde, men vi må bare konstatere, at det ønskede rykind af et nyt publikum om søndagen udeblev, så derfor vender vi tilbage til at åbne festivalen torsdag først på eftermiddagen, og så slutte sidst på eftermiddagen om lørdagen, siger formand for Ordkraft Festival, Jørgen Pyndt, om beslutningen, som en enig bestyrelsen netop har truffet.
Flytningen af dette års festival gav et mindre dyk i publikumstallet, og dermed også i den indtægt, der var budgetteret med, men det er ikke noget, der rokker ved afgørende ved Ordkrafts økonomi. 2017 endte med et mindre underskud på 40.000 kr.
- Vi forsøger hvert år at optimere vores indtægtsmuligheder, og når det viser sig, at ændringen af tidspunktet ikke havde den ønskede effekt, så vender vi tilbage til det kendte. Og det tror jeg faktisk, at vores store kernepublikum vil være tilfreds med, siger Jørgen Pyndt.
Arbejdet med at skabe det økonomiske fundament for næste års festival er allerede i fuld gang, og det samme er arbejdet med det programmæssige indhold.

 

OrdkraftLogo

  Ordkraft 5., 6. og 7. april 2018   

Beretning

Ordkraft generalforsamling 22.05.2017 
BERETNING:

ORDKRAFT 2017:
Inden jeg kommer nærmere ind på forløbet af dette års Ordkraft Festival, så foreligger resultatet for Ordkraft 2016 rent økonomisk. Det vil Jens Madsen senere gennemgå, men jeg vil nøjes med at konstatere, at vi ramte meget tæt på vores målsætning om at have balance mellem udgifter og indtægter. Der skete også i 2016, hvor vi fik et minimalt underskud.
Vi kender ikke det økonomiske resultat af dette års festival, men der er grund til en vis spænding, fordi vi for første gang havde valgt at flytte arrangementet med en enkelt dag, således at det i stedet for den sædvanlige afvikling torsdag-lørdag i år blev afviklet fredag-søndag. Begrundelsen for flytningen var dels imødekommelse af et ønske fra flere på arbejdsmarkedet om at give dem en bedre mulighed for at deltage, dels et ønske om at afprøve, om inddragelse af søndagen i arrangementet kunne generere et nyt publikum.
Det er nok for lidt at konkludere på én festival, fordi den i år lå meget tæt op ad den forestående påske, hvilket gav mange sammenhængende fridage og mulighed for en forlænget påskeferie. Men i min optik, så fik vi ikke flere mennesker ind til arrangementet, og vi fik heller ikke nye segmenter ind, sådan som jeg umiddelbart ser det. Jeg er mest stemt for at gå tilbage til den oprindelige afvikling med torsdag-lørdag. Jeg tror, at mange stadig gerne vil have en del af weekenden tilbage efter at have deltaget i Ordkraft, og det har de, når festivalen slutter midt på eftermiddagen om lørdagen. Så er der stadig hele søndagen til andre weekendaktiviteter. Lad os diskutere det her på generalforsamlingen og træffe en beslutning, for det er suverænt bestyrelsen, der bestemmer festivalens placering.
Om indholdet af dette års festival vil jeg sige, at temaet – Naturen (i litteraturen) blev belyst ved flere fine samtaler og debatter, men mit indtryk er, at temaet ikke for alvor slog igennem. Flere centrale forfattere i forhold til temaet havde ikke mulighed for at deltage i dette års festival, og det kunne ses i programmet. Også den fysiske markering af temaet lod noget tilbage at ønske. Dermed ikke sagt, at temaet ikke var velvalgt og at det ikke blev godt belyst. For det blev det. Bl.a. i den afsluttende samtale med forfatteren Ib Michael, men vi kunne have været skarpere på at markere naturen som tema.
Men ellers vil jeg om indholdet blot konstatere, at vi på de øvrige områder – aktuelle nordjyske og danske forfattere, fredagen for børn – Funky Fredag – generatorscenen og alle de andre flotte tiltage – var fuldt på højde med tidligere festivaler. Ikke mindst generatorscenen slog flot igennem i år med præsentationen af de mange talenter fra den nyoprettede Skriveklub. En antologi med udvalgte digte fra Skriveklubben vil blive præsenteret på Kulturmødet på Mors i august, og det er en meget flot afrunding på et spændende nyt initiativ. Noget, som Ordkraft kan være stolte af at have sat i gang.
Omkring afviklingen af Ordkraft var vi i år hæmmet af, at Teater Nordkraft for første gang havde meldt sig ud af samarbejdet. Vi manglede i den grad navnlig teatrets to største sale til placering af de forfattere, der trækker stor interesse, men ikke kan fylde f.eks. Skråen eller Royal Stage. Det gav nogle voldsomme flaskehalse ved arrangementerne på Biffen, hvor der var en del utilfredshed at spore. Vi har evalueret på situationen i de to møder, som redaktionsgruppen allerede har haft, og der e enighed om, at vi skal blive endnu bedre til at spotte, hvilke forfattere, der har et stort publikum, og så placere dem i relevante sale. Men det er et stort og kompliceret puslespil at få til at falde på plads – og mange blandt publikum er tilbøjelige til at glemme, at de ikke har krav på at komme ind til bestemte arrangementer, men har mulighed for at vælge mange andre samtaler m.v., hvis ikke de får deres førsteprioritet opfyldt. Det skal vi blive bedre til at gøre opmærksom på: I programmet, på hjemmesiden, i annonceringen og under selve festivalen.
I år havde vi for første gang samarbejde med Musikkens Hus, som bl.a. lagde lokaler til de store arrangementer med læseklubberne, og tilbagemeldingen om dette forløb er entydigt positivt. Musikkens Hus håndterede arrangementerne professionelt. Så dette samarbejde vil bestemt fortsætte.
Royal Stage var mere i brug i år end tidligere, bl.a. til åbningen, som vi måtte flytte fra Kedelhallen på grund af krav fra brandmyndighederne. Jeg synes, at åbningen fik et fint forløb, selvom der naturligvis manglede den mere intense stemning fra Kedelhallen. Til gengæld kunne alle se og høre, hvad der foregik på scenen. Rådmand Mads Duedahls musikalske velkomst var et scoop, og det samme synes jeg, at overrækkelsen af Ordkraftprisen til Hanne-Vibeke Holst og hendes takketale var. Der var lidt nervøsitet mht. kulturminister Mette Bocks sene ankomst, men hun nåede det og gav Ordkraft mange positive ord med på vejen. Man skal ikke undervurdere betydningen af gode politiske kontakter. Derudover holdt Jesper Theilgaard en tankevækkende åbningstale med afsæt i dette års tema.
Tilbage om dette års festival er blot at sige, at forfatterloungen fungerede flot og upåklageligt og at mange blandt publikum udtrykte stor tilfredshed med, at der var bedre muligheder for at købe en sandwich og en kop kaffe.
ANDRE AKTIVITETER:
Festivalen er jo kulminationen på et helt års forberedende arbejde, men sideløbende med den omfattende proces med logistik, programlægning og tilvejebringelse af det økonomiske grundlag, så er der hele tiden initiativer i gang for at udbygge og synliggøre Ordkraft.
Som det vil være bestyrelsen bekendt, så har vi i et par år arbejdet sammen med fundraiser Morten Ryesgaard, som har beskrevet to projekter, der retter sig mod børn og unge, og som skal løbe over et helt år for så at kulminere på Ordkraft Festival. Det vil føre for vidt at omtale projekterne udførligt her i beretningen, men jeg kan oplyse, at de nu er så langt i processen, at de nedarbejdere på Aalborg Bibliotekerne, som har den fornødne ekspertise indenfor de udvalgte områder, netop nu er gået i gang med at kuratere fundraiserens oplæg. Projektleder Ove Hesselbjerg vil fortælle mere om projekternes indhold og status i debatten efter min beretning.
Som bestyrelsen også ved, så har jeg haft møde med det regionale kulturstøtteprojekt Kultur Kanten om støtte til Ordkraft. Mødet var med rådmand Mads Duedahl, der – i hvert fald indtil valget i november – er formand for Kultur Kanten, og kulturchef Lis Rom Andersen fra Aalborg kommune, der er sekretariat for Kultur Kanten, deltog også. Der var en meget positiv stemning omkring Ordkraft, men også en understregning af, at Kultur Kanten ikke uden videre kan give støtte til et eksisterende projekt i drift, sådan som Ordkraft jo er. Der skulle beskrives og økonomiberegnes et særskilt projekt for at opnår støtte, og Ove Hesselbjerg og jeg holdt nogle lyn-møder, som resulterede i udarbejdelsen af projektet ”Ordkraft på jobbet”, som bestyrelsen er bekendt med, både hvad angår indhold og økonomi. Projektet er afleveret og indgår i prioriteringen af, hvem der skal have støtte i de kommende år. ”Ordkraft på jobbet” er et 3-årigt forløb med et udpræget decentralt sigte, som vil stille store krav til os, hvis vi får de nødvendige midler. Der vil være tale om en ikke ubetydelig udvidelse af vores aktiviteter – men det er jo et, vi hele tiden sigter imod: At give Ordkraft en endnu bredere forankring.
ØKONOMI:
At skabe det økonomiske grundlag for Ordkraft er jo, som I alle ved, nærmest en kamp fra hus til hus hvert år. Vi har nu fået en status og nået så langt, at vi ikke længere er en nyskabelse, som automatisk påkalder sig fonde og andre donorers opmærksomhed. Vi skal forny os fra år til år, hvert år beskrive nye projekter, nye temaer, nyt indhold, for at komme i betragtning i det betydelige hundeslagsmål, som kampen om støtte til kulturaktiviteter har udviklet sig til.
Vi har – heldigvis – gode og trofaste støtter, men heller ikke dem kan vi tage for givne. F.eks. er den treårige bevilling på 100.000 kr. pr. år fra Det Obelske Familiefond nu udløbet. Jeg skal have aftalt et møde med administrator Britta Graae for at lave en ny aftale. Og vi skal også have en ny forhandling med Aalborg kommune om den årlige bevilling på 400.000 kr. Den udløbet i 2018, og vi skal gerne på det fremtidige 4-års budget, og gerne med f.eks. 500.000 kr. Det samme, som Morsø kommune giver til Kulturmødet. Jeg vil snarest få en aftale med borgmester Thomas Kastrup-Larsen og rådmand Mads Duedahl. Jeg er positiv omkring fortsat kommunal støtte. Der er stor lokalpolitiske opmærksomhed omkring og opbakning til det, vi laver i Ordkraft.
Vi skal også gå videre ad den vej, der hedder erhvervssponsorering, hvor Jens Uggerhøj igen har ydet en flot indsats, og hvor der er nye muligheder – bl.a. forsikringsselskabet Himmerland og Advokaterne i Vingaardshus i Aalborg.
Vi har også en begrundet formodning om, at Nordisk Kulturfond vil vende tilbage med støtte i 2018, men jeg behøver ikke i denne kreds at gøre opmærksom på, hvor vanskeligt det er at tilvejebringe de ca. 1,5 mio. kr., som er nødvendige for at lave en festival af den kvalitet og med det omfang, som vi har vænnet os selv og omverdenen til. Og som vi skal fastholde. Jeg henstiller til jer alle om hele tiden at have i tankene, om nogen i jeres netværk og professionelle og private kontakter måske kan bidrage til Ordkrafts økonomi. Måske er der flere private ægtepar, som har 100.000 kr., de ikke ved, hvad de skal bruge til!
SAMARBEJDSPARTERNE:
Heldigvis hviler Ordkraft fortsat godt og solidt på det samarbejde, der har eksisteret stort set siden den første festival. Aalborg Bibliotekerne, Nordjyske Medier, AKKC, Danmarks Radio, Oplysningsforbundet Fokus og kulturinstitutionen Nordkraft. Det er solide piller, vi hviler på. Det giver os stor gennemslagskraft ui flere medier, og måske er vi ved at få hul igennem til flere landsdækkende afviser. I år var Kristeligt Dagblad meget aktive med en flot foromtale.
TAK:
Så jeg vil gerne sige tak til vores gode samarbejdspartnere. Og også tak til alle dem, der igen-igen gjorde et muligt at lave en flot festival. Det gælder reaktionsgrupperne, de mange søde og frivillige, som stillede sig til rådighed under afviklingen, det gælder sponsorer, fonde og andre bidragydere – og det gælder naturligvis jer her i bestyrelsen. Tak for et godt og positivt samarbejde, hvor vi hele tiden har Ordkrafts kvalitet og økonomi som fast fikspunkt.
En særlig tak skal lyde til direktør Ernst Trillingsgaard, som efter eget ønske har valgt at forlade bestyrelsen. Ernst Trillingsgaard var med i den første, lille gruppe, som idemanden bag Ordkraft, Evanthore Vestergaard, formede for at få Ordkraft på benene – og Trillingsgaard har været med lige siden. Det var ham, der tog initiativ til Ordkraftprisen, som AKKC finansierer og derfor også overrækker hvert år i forbindelse med åbningen. Ordkraft har sagt tak til Ernst Trillingsgaard for indsatsen, bl.a. med en gave i forbindelse med hans store afskedsreception. Og vi vil naturligvis ikke glemme Trillingsgaard og han store interesse for Ordkraft i de kommende år.
Heldigvis fortsætter det gode samarbejde med AKKC. Jeg har haft et møde med direktør Nicolaj Holm, som indtræder i bestyrelsen i stedet for Ernst Trillingsgaard, og Nicolaj Holm har givet håndslag på, at AKKC fortsætter uændret som samarbejdspart bag Ordkraft. AKKC står altså fortsat for finansiering af og overrækkelse af Ordkraftprisen, ligesom Nicolaj Holm har givet tilsagn om, at Jens Madsen kan fortsætte som manden, der holder fast snor i vores økonomi. Tak for det, Nicolaj – og velkommen i arbejdet for Ordkraft. Vi glæder os til at arbejde sammen med dig og trække på dine ideer og netværk.
Til sidst – men så langt fra mindst – en stor og varm tak til projektleder Ove Hesselbjerg, som endnu en gang har arbejdet helhjertet og dedikeret for Ordkraft med en indsats, der rækker langt ud over, hvad man med rimelighed kan forvente. Ove. Du er guld for Ordkraft.
Og hermed overlader jeg beretningen til generalforsamlingens debat.
Jørgen Pyndt
Formand for Foreningen Ordkraft

 

OrdkraftLogo

  Ordkraft 5., 6. og 7. april 2018   

 • 9000ord 2013
 • Udklip

 • Aalborg city
 • aalborg dk
 • Aalborg Kommune logo sort

 • Aalborg Uni
 • AKKC
 • Biffen
 • Bronderslev forfatterskole
 • Det Obelske familiefond
 • DR
 • Fokus folkeoplysningen
 • foreningen for boghandvaerker
 • Gydendal
 • kul Nordkraft
 • kunsthal nord
 • LR Egmont
 • nordjyskemedier
 • Nordkraft
 • Nordkraft event
 • rosinanteco
 • skraen
 • sparnord fonden
 • polforllogo
 • Bib Logo hjørring • Bibliotek brønderslev
 • Bibliotek jammerbugt
 • Bibliotek Mariagerfjord
 • Bibliotek Vesthimmerland Nyt
 • Bibliotek Morsø RGB-on-White
 • dr p4 nordjylland logo
 • bibliotek-frederikshavn
 • Bib Logo hjørring
 • Rebild Bibliotekerne 500px
 • Thisted Bib
 • PeoplesPressbeskaret
 • VisitAalborg www
 • RegionNordjyllandLogo
 • BIB logo NORDTJYLLAND
 • Statens Kunstraad LOGO Stor
 • plusbolig
 • himmerbolig
 • Logo Hovedland 1

 • Unavngivet

UA-38774599-1